تماس با ما

اطلاعات آدرس

مرکز کتب دانشگاهی دلیل ما: قم - خیابان صفائیه- مقابل کوچه38 - جنب عینک زایس - کتابفروشی دلیل ما

اطلاعات تلفن

ثابت: 02537737001 / 02537737011

اطلاعات ایمیل

.: dalilema@yahoo.com

اطلاعات فیسبوک

.: www.facebook.com/dalilema.pub

لطفاً منتظر بمانید...