تماس با ما

اطلاعات آدرس

مرکز کتب دانشگاهی دلیل ما: قم - خیابان صفائیه - روبروی کوچه 38 - کنار عینک زایس - پلاک 759

اطلاعات تلفن

ثابت: 02537737001 / 02537737011

اطلاعات ایمیل

.: dalilema@yahoo.com

اطلاعات فیسبوک

.: www.facebook.com/dalilema.pub

لطفاً منتظر بمانید...